Husk GF 20. februar

Materiale til den kommende generalforsamling er blevet omdelt. Her er mulighed for på forhånd at læse formandens beretning, indkomne forslag samt en plan for vedligeholdelse/fornyelse af det grønne område. Endelig findes også budget for 2017 samt regnskabet for 2016.

Bestyrelsen håber at se mange til mødet. Vel mødt.