Månedsarkiv: februar 2017

Hørsholm vands arbejde

Som de fleste nok har bemærket, er Hørsholm vand i gang med at gennemse og reparere kloakledningerne i vores område. De forventer arbejdet afsluttes i denne uge. Efterfølgende vil rørledningerne bliver fotograferet, så de kan sikre at arbejdet er udført korrekt.
De opkørte rabatter mv. i forbindelse med arbejdet, vil formentlig bliver udbedret i uge 14 eller 15.

Husk GF 20. februar

Materiale til den kommende generalforsamling er blevet omdelt. Her er mulighed for på forhånd at læse formandens beretning, indkomne forslag samt en plan for vedligeholdelse/fornyelse af det grønne område. Endelig findes også budget for 2017 samt regnskabet for 2016.

Bestyrelsen håber at se mange til mødet. Vel mødt.