Haveaffald

Haveaffald kan afleveres i vores kompostbeholdere som er at finde på henholdsvis stamvej 1 og stamvej 2.

Venligst kun efterlad plantedele, grene og andet grønt. Plastsække, bæreposer, urtepotter og andet løsøre tages med hjem og bortskaffes med almindelig dagrenovation.

Skriv et svar