Støjgruppen

Støjgruppen er oprettet med det formål at forsøge at få indflydelse på reduktion af trafikstøj fra Helsingør motorvejen. Gruppen består af :
Helen Hansen (131) – tovholder
Eyvind Larsen (113)
Bjørn Schmidt (133)

Der er løbende kontakt til de omkringliggende naboer og boligforeninger, for sammen at lægge pres på henholdsvis vejdirektoratet og kommunen for bl.a. at få lagt støjreducerende asfalt også på de nordgående spor.

Skriv et svar