Tak for en veloverstået havedag

Bestyrelsen takker alle fremmødte for indsatsen ved årets sidste havedag. Der var en masse opgaver til forskønnelse af vores område, der blev udført. Her kan bl.a. nævnes opbygning af en træterrasse ved legepladsen, hvor det nye bord-bænkesæt er opstillet. Desuden blev der fjernet gamle døde rosenbuske ved bl.a. boldbanen. Græskanter blev stukket af, træflis blev udlagt og græs sået, hvor buske blev fjernet. Dejligt at se så mange fremmødte og en god måde at få hilst på hinanden og modtage input til henholdsvis det grønne udvalg og bestyrelsens arbejde.

Havedag søndag d. 1. oktober kl. 10.30

Brug venligst kun de grønne containere til grønt affald

Vores grønne udvalg bruger en masse tid og energi på at fjerne plastic og andet, som bliver smidt i de grønne containere. Hvis affaldet indeholder andet end grønt, bliver vi pålagt et ekstra gebyr ved tømning. Så venligst overhold dette, så vi kan holde vores fælles udgifter nede.

Ydermere, hvis du har større mængder af grønt affald, og allerede har dette på din trailer, så beder vi dig om, at du i stedet kører til genbrugsstationen på Vandtårnsvej som kun ligger 3 km væk, således at vores containere kun bruges til småaffald.

Havedag 2017

Husk vores havedag d. 7. maj kl 10.30-13.30. Kom og giv en hånd med til at forskønne vores område. Dette arbejde er med til at holde vores udgifter nede, så jo flere der møder op, jo mere sparer vi alle.
Efter endt arbejde vil der være lidt til både ganen og maven samt ikke at forglemme 200 kr pr husstand. Af opgaver kan især nævnes, at vi skal have bygget en ny grøn container på stamvej 1, så hvis du har en håndværker i maven, vil vi gerne opfordre dig til at møde op.
Vel mødt, det grønne udvalg

Hørsholm vands arbejde

Som de fleste nok har bemærket, er Hørsholm vand i gang med at gennemse og reparere kloakledningerne i vores område. De forventer arbejdet afsluttes i denne uge. Efterfølgende vil rørledningerne bliver fotograferet, så de kan sikre at arbejdet er udført korrekt.
De opkørte rabatter mv. i forbindelse med arbejdet, vil formentlig bliver udbedret i uge 14 eller 15.