Indkaldelse til generalforsamling

Indkaldelse til Generalforsamling:

I henhold til vedtægterne indkaldes til ordinær Generalforsamling
tirsdag den 27. februar 2024 kl. 19.00 på NGG

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3. Aflæggelse af regnskab – underskrevet af bestyrelsen og revisor
4. Indkomne forslag
5. Fremlæggelse af budget og godkendelse af det deraf følgende
kontingent
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og -suppleanter
7. Valg af intern revisor og revisor
8. Eventuelt

Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på den ordinære
generalforsamling, skal være bestyrelsen skriftligt i hænde senest 21 dage før
generalforsamlingen (dvs. senest d. 6. februar).
På bestyrelsens vegne

Antony K. Mærsk
Formand

Byplan status

Læs de seneste og spændende nyheder om NGG byggeriet, som nu er vedtaget af Hørsholm Kommune. Se hvorledes gruppen ved Leif Johansen har opnået gode resultater i forbindelse med det kommende byggeri. Du finder som altid informationen under menupunktet Arbejdsgrupper og udvalg -> Christianshus byggeri -> Husk du skal være logget ind for at læse

Byplan status

Se den nyeste status fra Projektgruppen Byplan ang. byggerier omkring os. I den seneste status beskrives specielt det kommende NGG byggeri. Husk du skal være logget ind på hjemmesiden for at se menupunktet under
Arbejdsgrupper og udvalg->Christianshusbyggeri->Byplan status maj 2023.