Månedsarkiv: september 2019

Havekontrakt udbud

Grundejerforeningen har netop startet udbud af vedligeholdelse af vores grønne områder såvel som vinterbekæmpelse.
Hvis I er interesseret i at få tilsendt udbudsmaterialet, kan I rette henvendelse til os på mail, så vil vi snarest sende materialet.

Tidsplanen for udbudet er som følger:
19.09.2019 kl. 09.00 Informationsmøde/præsentation af udbuddet, samt fremvisning af området (kræver tilmelding via mail)
27.09.2019 kl. 20.00 Frist for spørgsmål til udbudsmaterialet
30.09.2019 Offentliggørelse af yderligere oplysninger inkl. spørgsmål og svar på: www.Christianshusvej.dk
04.10.2019 kl. 20.00 Frist for modtagelse af tilbud
Uge 41-42 2019 Gennemgang af tilbud
Uge 43 2019 Forventet tilkendegivelse om tildeling af kontrakt(er) henholdsvis afslag med summarisk begrundelse til tilbudsgivere (start på standstill-perioden)
Uge 45-46 2019 Forventet kontraktindgåelse

01.01.2020 Forventet kontraktstart
31.12.2019 Vedståelsesfrist
31.12.2020 Forventet kontraktudløb