Haveudvalg

Der er nedsat et haveudvalg bestående af:
André Dupont (11)
Stig Bolvinkel (41)
John Hansen (79)
Charlotte Stevnborg (45)

Udvalget skal konstituere sig med formand, og har til formål at have et øje på området samt fremlægge forslag til arealernes vedligehold, forskønnelse og forbedring (alle med udgangspunkt i fælles interesser).
Endvidere skal haveudvalget holde opsyn med at den indgåede kontrakt bliver overholdt.
I øvrigt skal haveudvalget formidle og modtage forslag til / fra beboergrupper om forbedring af det lokale område og indstille disse til bestyrelsen.

Skriv et svar