Månedsarkiv: juni 2016

Flygtningeboliger

Område 9 Ådalsvej

Hørsholm Kommune har vedtaget at fortsætte arbejdet med henblik at huse flygtninge på området mellem Christianshusvej og Velux. Se mere i artiklen bragt i Ugebladet d. 24. maj 2016 her: Flygtningeboliger opføres på Ådalsvej

Desuden har vores beboer Bjørn Smidt skrevet dette læserbrev som blev bragt i Ugebladet d. 5. juni 2016. Se mere her: Flygtningeboliger frem for åndehul

Endelig er der et samarbejde med de omliggende foreninger i gang på initiativ fra Bakkehusene, hvor man påtænker at indkalde til et borgermøde, hvor man vil invitere relevante parter, politiske udvalg og pressen.