Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling d. 28. marts 2019 kl 19.30

Bestyrelsen indkalder til ekstraordinær generalforsamling i NGGs aula torsdag d. 28. marts kl 19.30. Eneste punkt er forslag til vedtægtsændring annonceret på vores ordinære generalforsamling. Se nærmere i det omdelte materiale.