Tak for en veloverstået havedag

Bestyrelsen takker alle fremmødte for indsatsen ved årets sidste havedag. Der var en masse opgaver til forskønnelse af vores område, der blev udført. Her kan bl.a. nævnes opbygning af en træterrasse ved legepladsen, hvor det nye bord-bænkesæt er opstillet. Desuden blev der fjernet gamle døde rosenbuske ved bl.a. boldbanen. Græskanter blev stukket af, træflis blev udlagt og græs sået, hvor buske blev fjernet. Dejligt at se så mange fremmødte og en god måde at få hilst på hinanden og modtage input til henholdsvis det grønne udvalg og bestyrelsens arbejde.