Brug venligst kun de grønne containere til grønt affald

Vores grønne udvalg bruger en masse tid og energi på at fjerne plastic og andet, som bliver smidt i de grønne containere. Hvis affaldet indeholder andet end grønt, bliver vi pålagt et ekstra gebyr ved tømning. Så venligst overhold dette, så vi kan holde vores fælles udgifter nede.

Ydermere, hvis du har større mængder af grønt affald, og allerede har dette på din trailer, så beder vi dig om, at du i stedet kører til genbrugsstationen på Vandtårnsvej som kun ligger 3 km væk, således at vores containere kun bruges til småaffald.