Renovering af 3 af vores stier

I forbindelse med at kommunen asfalterer skolestien, har vi valgt ligeledes at få asfalteret de 3 manglende stier i vores bebyggelse, der løber sammen med skolestien. Det drejer sig om stien bag husnumre 19-39, stien bag husnumre 67-109 samt stien bag husnumre 71-85. Arbejdet vil efter planen starte allerede tirsdag d. 25. august, så vi beklager de gener det evt. vil medføre for berørte beboere.