Ekstraordinær generalforsamling d. 28. marts 2019 kl 19.30

Der indkaldes hermed som annonceret på vores ordinære generalforsamling til ekstraordinær generalforsamling d. 28. marts kl 19.30 i NGGs aula. Eneste punkt er forslag til vedtægtsændring, se nærmere i den omdelte indkaldelse.